Przeczytaj "Mistrza i Małgorzatę".
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia po przeczytaniu "Mistrza i Małgorzaty" .
Zdobądź wiedzę o "Mistrzu i Małgorzacie" Michaiła Bułhakowa.
Utrwal swoją wiedzę.