Przeczytaj tekst lektury: "Dżuma" (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia przeczytanej lektury.
Zdobądź wiedzę o "Dżumie".
Utrwal swoją wiedzę.
Powtórz wiadomości z treści "Dżumy" Alberta Camusa.