Przeczytaj "Ferdydurke" (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia po przeczytaniu "Ferdydurke" .
Zdobądź wiedzę o "Ferdydurke" .
Utrwal swoją wiedzę.