Przeczytaj powieść: "Ludzie bezdomni" (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia po przeczytaniu powieści: "Ludzie bezdomni" .
Zdobądź wiedzę o powieści: "Ludzie bezdomni" .
Utrwal swoją wiedzę.