Przeczytaj nowelę "Gloria victis" (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia po przeczytaniu lektury "Gloria victis".
Zdobądź wiedzę o "Gloria victis".
Utrwal wiedzę.