Przeczytaj tekst lektury: "Cierpienia młodego Wertera" (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia przeczytanej lektury.
Zdobądź wiedzę o "Cierpieniach młodego Wertera", powieści epistolarnej itp.
Utrwal swoją wiedzę.
Powtórz wiadomości z treści "Cierpieniach młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethego.