Przeczytaj tekst lektury: "Kordian" (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia przeczytanej lektury.
Zdobądź wiedzę o "Kordianie", dramacie romantycznym itp.
Utrwal swoją wiedzę.
Powtórz wiadomości z treści "Kordiana" Juliusza Słowackiego.