Przeczytaj "Lalkę" (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia po przeczytaniu "Lalki".
Zdobądź wiedzę o "Lalce", B. Prusie.
Utrwal wiedzę.