Przeczytaj Dziady część III (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia po przeczytaniu III części Dziadów.
Zdobądź wiedzę o III części Dziadów.
Utrwal wiedzę.