Przeczytaj "Dzieje Tristana i Izoldy" (on-line).
Zrób test z lektury.
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia przeczytanej lektury.
Zdobądź wiedzę o "Dziejach Tristana i Izoldy".
Utrwal wiedzę.