Przeczytaj tekst "Makbeta" (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia przeczytanej lektury.
Zdobądź wiedzę o "Makbecie", tragedii szekspirowskiej i teatrze elżbietańskim.
Utrwal wiedzę.
Powtórz wiadomości z treści "Makbeta" Wiliama Szekspira.