Przeczytaj "Hamleta" (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia przeczytanej lektury.
Zdobądź wiedzę o "Hamlecie", tragedii szekspirowskiej i teatrze elżbietańskim.
Utrwal wiedzę.
Powtórz wiadomości z treści "Hamleta" Wiliama Szekspira.