Kompletny kurs z drugiej wojny światowej zawiera cykl lekcji z języka polskiego wraz z systemem powtórek, który pozwala zdobyć, zrozumieć, zapamiętać i wykorzystać w dalszej edukacji wiedzę o tym okresie dziejów Europy, jaką była druga wojna światowa; filozofii, literaturze, sztuce i historii tej epoki.