Kompletny kurs z dwudziestolecia międzywojennego (międzywojnia) zawiera cykl lekcji z języka polskiego wraz z systemem powtórek, który pozwala zdobyć, zrozumieć, zapamiętać i wykorzystać w dalszej edukacji wiedzę o tym okresie dziejów Europy, jaką było dwudziestolecie międzywojenne (międzywojnie), jego filozofii, literaturze, sztuce, historii.