Kompletny kurs z Młodej Polski (modernizmu) zawiera cykl lekcji z języka polskiego wraz z systemem powtórek, który pozwala zdobyć, zrozumieć, zapamiętać i wykorzystać w dalszej edukacji wiedzę o tym okresie dziejów Europy, jaką była Młoda Polska (modernizm), jej filozofii, literaturze, sztuce, historii.