Kompletny kurs z romantyzmu zawiera cykl lekcji z języka polskiego wraz z systemem powtórek, który pozwala zdobyć, zrozumieć, zapamiętać i wykorzystać w dalszej edukacji wiedzę o tym okresie dziejów Europy, jaką był romantyzm, o jego filozofii, literaturze, sztuce, historii.