Garść podstawowych informacji o psychologii i testy z wiedzy o psychologii
Garść podstawowych informacji z socjologii. Ma pomóc zrozumieć nasze najbliższe otoczenie, uwarunkowania naszych relacji z innymi, procesy i siły, którym podlegamy w życiu społecznym.