Przeczytaj Wesele (on-line).
Sprawdź stopień zapamiętania i zrozumienia tekstu po przeczytaniu Wesela.
Zdobądź wiedzę o Weselu.
Utrwal wiedzę.